Stomatološke usluge

Oralna hirurgija

Dental Family

Oralna hirurgija

U našoj ordinaciji možete obaviti sve vrste oralno-hirurških intervencija, uključujući i implantološku terapiju.

Oralna hirurgija ne podrazumeva samo vađenje (ekstrakciju) zuba već i terapiju lezija u području vrha korena zuba kao i rešavanje različitih koštanih i gingivalnih defekata.

Završite intervenciju brzo i bezbolno

Kod većine pacijenata pomisao na oralnu hirurgiju izaziva neprijatnost, međutim, uz stručnost i posvećenost našeg oralnog hirurga sve intervencije su potpuno bezbolne uz primenu anestezije, a takođe i postoperativni tok može proći bez nelagodnosti.

Ekstrakcija impaktiranih umnjaka

Hirurško vađenje (ekstrakcija) impaktiranih umnjaka – predstavlja najčešću intervenciju koja podrazumeva vađenje umnjaka koji zbog svog nepravilnog položaja nisu u mogućnosti da izniknu ali mogu prouzrokovati bol i otok vilice.

Praksa bez bola.

Naš rad se zasniva na tome da sve intervencije koje vršimo budu bezbolne i sa što manje traume za pacijenta. Opseg oralno-hirurških intervencija koje vršimo je veliki, a rezultati koje postižemo su garancija našeg konstantnog napredovanja.

Resekcija zubnog korena

Infekcija zuba u području vrha korena (apikotomija ili resekcija zubnog korena) – takođe je česta hirurška intervencija kojoj se pribegava u slučajevima kada zub nije moguće izlečiti drugom vrstom terapije. Hirurški se uklanja vrh korena zuba čime se rešava pitanje infekcije (granuloma, cista). Na ovaj način čuvamo zub i produžavamo mu vek trajanja.

Mukogingivalna i parodontalna hirurgija

Mukogingivalna i parodontalna hirurgija – podrazumeva više različitih hirurških intervencija u području mekog tkiva usne duplje poput plastike plike i frenuluma, estetske korekcije desni kao i tkzv. režanj operacije koje se koriste u hirurškoj terapiji parodontopatije.

Implantologija

Implantologija – najpopularnija oralno – hirurška intervencija koja, u kombinaciji sa protetskom terapijom, dovodi do najboljih rezultata u rešavanju različitih oblika krezubosti ali i bezubosti. Svakom pacijentu se pristupa sa posebnom pažnjom, detaljnim kliničkim pregledom, analizom 2D i 3D snimaka, kako bismo napravili individualni plan, odabrali odgovarajuću vrstu implantata i na najoptimalniji način rešili nedostatak zuba. Implantološka terapija je takođe potpuno bezbolna intervencija koja se radi uz primenu lokalne anestezije.

Pregled, dijagnostika i plan terapije su besplatni, ukoliko se koristi neka od stomatoloških usluga.