3-oralna-hirurgija_glavni

Praksa bez bola. Naš rad se zasniva na tome da sve intervencije koje vršimo budu bezbolne i sa što manje traume za pacijenta. Opseg oralno-hirurških intervencija koje vršimo je veliki, a rezultati koje postižemo su garancija našeg konstantnog napredovanja.

Vađenje zuba (od ˝običnog˝ do hirurškog vađenja zuba), resekcija vrha korena zuba (apikotomija), nivelacija viličnog grebena (preprotetska priprema), frenektomija, implantologija.

Napominjemo da je naš cilj da sve intervencije prođu bezbolno i sa što manje tegoba za pacijenta.